Kniha Klubovna Naděje v předprodeji

Chcete přispět k osvětě a prevenci sexuálního zneužívání dětí v naší zemi?

Stačí málo. Třeba přečíst knihu
KLUBOVNA NADĚJE,

která mění způsob, jakým se v České republice přistupuje
k problému sexuálního zneužívání dětí.
Pak ji darujte, přenechejte nebo odneste do knihovny, dětského domova či knihobudky.
Aby se osvěta, prevence a pomoc šířila a byla dostupná komukoliv, kdo jí bude potřebovat.

Aby se to už nikomu nestalo.

Může to někomu zachránit život.

Vydáváme knihu:

Plánované ukončení předprodeje a vydání knihy nejpozději do 31. 8. 2023

Knihu Klubovna Naděje vydáme na 100%

Knihu Klubovna Naděje vydáme s jistotou díky Vám! Díky úspěšné crowdfundingové kampani na Hithitu, kde se podařila vybrat cílová částka potřebná pro první náklad knih. Předprodej knihy běží dál, protože až absolutně cílová částka získaná v předprodeji určí, jak velký náklad knihy vydáme.

Co všechno obsahuje kniha:

 • Autentický příběh sexuálního zneužití.
 • Komentáře a rady odborníků.
 • Odborné vhledy a rozhovory.
 • Dobové materiály: fotografie, komunikace, otisky deníků, odborně okomentovány.
 • Další autentické příběhy nejen obětí a ukázka cest k uzdravení.
 • Kniha pro rodiče, děti, oběti, učitele a kohokoliv kdo je ve styku s dětmi, která může vést k pochopení celého tohoto tabu tématu. Osvěta a prevence může nasvítit na cestu z traumatu a může přispět k většímu ohlašování případů.
V knize naleznou podporu i dnes už dospělé oběti sexuálního zneužívání. Možná v sobě podobné trauma dlouho nosíte i vy a ještě jste se nikomu nesvěřili. Nejste v tom sami. A existuje způsob, jak se se vším vyrovnat. 
 
Tato kniha může být prvním krokem k novému životu obětí, možných pachatelů a dobrým rádcem všem jejich blízkým.
 
Tomášův smířlivý a laskavý pohled pomůže i těm, kdo váhají, zda jsou jejich pohnutky či představy v pořádku a rádi by včas vyhledali odbornou pomoc bez odsudků. Kniha přináší také osvětu v oblastech parafilních sklonů.
 
Aby se to už nikomu nestalo. Aby byl svět lepším místem. Aby děti žily ve větším bezpečí.

Čtené ukázky z knihy:

Děkujeme, že si knihu koupíte v předprodeji
a zveme vás na křty knihy

Všechny podrobnosti budeme včas informovat po vydání knihy.

(všichni, kdo si zakoupili knihu v předprodeji dostanou informace přednostně – dříve spolu s dárkem k pozvánce v jejich objednané knize). 

Křty, koncerty a besedy budou napříč celou Českou republikou. Pokud nebudete moct přijít osobně, můžete se připojit online ŽIVĚ. Součástí budou velká překvapení.

Proč je důležité vytvořit bezpečnější prostředí?

Statistiky hovoří že 1 ze 3 dívek a 1 ze 7 chlapců
zažijí v dětství sexuální zneužívání.

Je to stále ještě tabuizované téma!

Následky zneužívání jsou devastující a projevují se prakticky ve všech oblastech dalšího života – 
v osobních i pracovních vztazích, ve vztahu k sobě, v důvěře v sebe i svět a v neposlední řadě
i na úrovni fyzického zdraví.

Sexuální aspekt, který je nejskandálnější, je až druhotný. Jde především o moc, kontrolu a manipulaci. Oběti si většinou vlastně nejsou vědomy, že to, co se děje, není v pořádku. Pokud si to uvědomí, nevědí, jak se zachovat, protože jsou predátorem manipulovány nebo zastrašovány.

PODPOROU TÉTO KNIHY
TO POMÁHÁTE ZMĚNIT.

Nedostatek osvěty a odvracení zraku způsobuje, že mnoho z nich zůstane predátorovi napospas, dokud je on sám neopustí nebo nezemře. Nesou si pak často své tajemství s sebou celý zbytek života, aniž by se jim dostalo pomoci. Přejeme si, aby to naše kniha pomáhala změnit.

Pod pokličku vám dá nahlédnout samotný autor Klubovny Naděje, který si jako dítě procházel sexuálním zneužíváním ze strany třídního učitele. Je to příběh bolesti, zrady a manipulace, který se odehrával všem na očích a přesto si nikdo včas nevšiml. Je to také příběh autorovy cesty za uzdravením a nalezením životního poslání. Samotný příběh je ale jen část knihy.

Tato kniha přináší naději, změnu, osvětu a ve spolupráci s odborníky také rady pro rodiče, učitele i děti, jak sexuální zneužívání odhalit, i jak mu předejít. Jak jednat, jak se chovat, jak pomoct. Jak naložit s důvěrným sdělením, ať už se vám svěří oběť nebo pachatel.

Velmi smířlivý a nekonfrontační pohled autora může pomoci i těm, kdo si nejsou zcela jistí, zda jsou jejich pohnutky či představy v pořádku a rádi by včas vyhledali odbornou pomoc bez odsuzování.

V knize naleznou podporu také dnes již dospělé oběti sexuálního zneužívání. Nejste sami a jsou cesty, jak se následků zbavovat. Tato kniha může být prvním krokem k novému životu.

Představujeme autora KLUBOVNY NADĚJE:

Autor knihy, Tomáš Paprštein, sám jako dítě prošel sexuálním zneužíváním ze strany svého třídního učitele.  Je to příběh bolesti, zrady a manipulace, který se odehrával všem na očích a přesto si nikdo včas nevšiml. Je to také příběh autorovy cesty za uzdravením a nalezení životního poslání. 

Tato kniha přináší naději na změnu. 

Autor ve spolupráci s odborníky připravil praktické rady pro rodiče, učitele i děti. Dozvíte se jak sexuální zneužívání odhalit, i jak mu předcházet. Jak naložit s důvěrným svěřením, ať už přijde od oběti nebo od pachatele. 

Získáte tak dvě knihy v jedné. První rovinu tvoří znepokojivý příběh, který by se dal označit za napínavý, pokud by nebyl reálný. Takto je hlavně surový a smutný. Druhou rovinu tvoří odborné komentáře, které dají nahlédnout víc pod pokličku lidské psychiky, rozšíří kontext nebo třeba dovysvětlí, jak v praxi funguje vyšetřování takových činů. Ale hlavně nabízejí praktické rady a příklady, kde šlo situaci předejít, jak se v problematických chvílích zachovat nebo jak pomoci obětem.

Tomášův smířlivý a laskavý pohled pomůže i těm, kdo váhají, zda jsou jejich pohnutky či představy v pořádku a rádi by včas vyhledali odbornou pomoc bez odsudků.

Kdo je Tomáš Paprštein

Dnes jsem manžel a šťastný táta dvou dcer. Jako dítě jsem ale zažil sexuální zneužívání od svého třídního učitele, který byl současně mým vedoucím v turistickém oddílu. Věřil jsem, že je můj nejlepší kamarád.

Využil mého nejtěžšího životní období, kdy mi v osmi letech zemřela maminka, aby se dostal do mé blízkosti. 

Začal mě tiše manipulovat a nakonec také sexuálně zneužívat.

Většina lidí mi to nevěřila. Prošel jsem si dlouhou cestu k uvědomění a ke znovunabytí síly a nakonec jsem uspěl také u soudu, který učitele odsoudil ve všech bodech obžaloby.

Svůj příběh jsem zveřejnil a spustil tím vlnu veřejné debaty, která dospěla až k přípravě změny legislativy, která konečně přestane krýt sexuální delikventy a znemožní jim budoucí práci s dětmi.

„Dnes je mým posláním osvěta, pomoc obětem, apel na pachatele a snaha naši společnost uzdravit.“ T. Paprštein

Co už se povedlo

Podcast Nejlepší kamarád zmapoval podrobně celý případ a k dnešku má již statisíce zhlédnutí. Odhalení Tomášovy identity spustilo lavinu zpráv od obětí podobných činů, které se často nikdy neodhodlaly se svým trápením svěřit.

Tomáš se účastní besed pro dospělé, kteří se zajímají o dopady traumatu na život svůj nebo svých blízkých

Besed ve školách se již zúčastnilo více než 500 dětí.

Setkání Tomáše s ministrem spravedlnosti dává naději na to, že toto nepříjemné téma nebude přehlíženo.

Dosavadní ohlasy

Kniha je z 98 % hotová v digitální podobě.
Textová ukázka z jedné kapitoly:

Druhý den jsme psali písemku z matematiky. Po dlouhé době jsem dostal pětku. Na konci hodiny za mnou přišla paní učitelka Čížková. „Stavte se o velké přestávce, probereme tu matiku”. Sotva jsem zavřel dveře kabinetu, otočila se ke mně : „Tak co se děje? Není zvykem, že byste teď v poslední době psal písemky na pětky.” A pak se přímo se zeptala: „Pořád ten kamarád?”. 

Nejistě jsem spustil: „Ano, je to kvůli němu. Pořád na to musím myslet, protože nevím co s tím. Nechápu, proč nechce, abych byl šťastný, ale určitě musí mít dobrý důvod… Asi chce abych se naplno věnoval oddílu a myslí si, že když budu zamilovaný a budu chodit s nějakou holkou, navíc s členkou oddílu, že budu na oddíl kašlat. Mám ho rád, věřím, že to myslí dobře”. Opět se na mě zamyšleně podívala a řekla: „Počkat, počkat. To je ten oddíl, kam chodila půlka vaší tehdejší třídy?” Nechápal jsem, proč je to důležité. „Ano, tenhle oddíl.” Zhluboka se nadechla a zeptala se: „Takže ten váš kamarád je…Matěj?” 

Začal jsem být trochu podrážděný a zmatený. „Jo. Je to Matěj a je můj nejlepší kamarád, mám ho rád. Jenže teď nevím, proč nechce abych byl šťastný, když jsem mu už dříve říkal, že mám Julču moc rád.” 

„Aha, takže… Říkáte, že je to kamarád. Jste rozhozený a bojíte se, že asi nechce, abyste byl šťastný?” „Jo,” odpověděl jsem stroze. „Dobře, ale v tom případě si myslím, že to není váš nejlepší kamarád. Protože kdyby byl, tak nejlepší kamarád vás bude naopak podporovat, abyste byl šťastný a bude z toho mít radost.” Pak trochu ztuhla a potichu dodala: „Omluvte mě na chvilku, udělalo se mi špatně. Odskočím si, potřebuju to vydýchat”.

Co dalšího se v knize dozvíte:

 • Jak s vysokou pravděpodobností rozpoznat, že je na dítěti ve vašem okolí pácháno sexuální násilí a co v takové chvíli dělat.

 • Co by měl udělat člověk, který u sebe pozoruje sexuální přitažlivost k dětem. Jak se svoji odchylku naučit ovládnout a nepřekročit hranu.

 • Jak být oporou v případě, že se vám někdo s podobným příběhem svěří.

 • Jak se zachovat jako učitel nebo představitel školy. Co je vaše pravomoc, zodpovědnost a jak při podezření správně postupovat.

 • Jak pracovat se svým traumatem a začít opět žít šťastný život, pokud jste sexuální zneužívání sami prožili.

 • Jak můžete přispět ke změně legislativy, která doposud selhávala, protože umožňovala všem odsouzeným sexuálním delikventům znovu pracovat s dětmi.

Vy jste možná měli štěstí a toto téma se vás osobně netýká. 

Pojďme společně vytvořit společnost, kde bude váš příběh normou
pro všechny děti.

Cena v předprodeji: 397 Kč

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ
Knihy KLUBOVNA NADĚJE v předprodeji

Tato kniha je zde pro rodiče, učitele, děti a všechny oběti i jejich blízké.

Plánované ukončení předprodeje a vydání knihy nejpozději do 31. 8. 2023

Při zakoupení knihy
v předprodeji získáte navíc tyto bonusy:

 • 1 kniha navíc ZDARMA při zakoupení 3 knih
 • Doprava ZDARMA při zakoupení 3 knih
 • Pozvánka na benefiční křest knihy (termíny a přesná místa budou včas upřesněny). Pokud nebudete moct přijít, můžete se připojit online ŽIVĚ.
 • Podpis autora do každé knihy.

Cena v předprodeji: 397 Kč

Kniha bude vydána a rozeslána nejpozději do 31. 8. 2023
POKUD NE - GARANTUJEME VÁM VRÁCENÍ PENĚZ!
Zakoupením knihy
v předprodeji podpoříte její dokončení a vydání.

Pro více dotazů:
info@klubovnanadeje.cz

Odesláním objednávky souhlasíte
obchodními podmínkami.

„DĚKUJI, ŽE JSTE PŘIŠLI NA TUTO STRÁNKU,
TĚŠÍME SE, AŽ VÁM OBJEDNANOU KNIHU ZAŠLEME“,
Tomáš Paprštein

Objednejte si KLUBOVNU NADĚJE.

Aby byl svět lepším místem.
Aby děti žily ve větším bezpečí.
Aby se to už nikomu nestalo.

Copyright 2023 Klubovna Naděje z.s. Všechna práva vyhrazena.